Vastgoedbeleggers verdringen zich elkaar bij het zoeken naar de beste beleggingen.

Ze lijken wat dat betreft op de toeristen in Amsterdam. Ze klitten bij elkaar in de paar straten in het centrum, zonder oog te hebben voor al het andere moois dat de hoofdstad te bieden heeft. Het wordt tijd dat ze de ogen gaan openen voor andere locaties want de rendements-risicoverhoudingen lopen helemaal uit de pas. Dat zijn niet de woorden van Credit Linked Beheer, beheerder van woningfondsen die vooral buiten de Randstad investeren. Het VastgoedJournaal concludeerde dit naar aanleiding van de Outlook 2018-2020 van Syntrus Achmea Vastgoed.

De rendementen die vastgoedbeleggers behalen met beleggingen in huurwoningen en verhuurde kantoren in de Randstad gaan hard omlaag. Dat heeft te maken met de grote vraag en het beperkte aanbod. In Amsterdam liggen de aanvangsrendementen inmiddels op absolute bodemniveaus: voor beide vastgoedsegmenten zijn al percentages van rond de 3,25-3,5% gesignaleerd. Dat zijn ongezond lage rendementen. U zult zeggen: in Londen zijn dergelijk lage aanvangsrendementen al tien jaar gewoon. Maar Amsterdam is nog lang geen Londen. Althans nog niet.

Dubbele cijfers

De beleggingsstrategie voor Nederlands woningvastgoed is gericht op eengezinswoningen, (kleine) appartementen en zelfstandige studentenwoningen. De focus voor eengezinswoningen en appartementen ligt in de Kansenkaart op de categorieën 1 t/m 4, dat zijn op de illustratie bij dit artikel de gebieden met van gemiddelde tot zeer sterke verwachte waardestijging en woningvraag. De focus voor de kleine appartementen ligt op de G$ (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en voor zelfstandige studentenwoningen op de G4 en overige universiteitssteden. Syntrus Achmea verwacht dat in deze regio’s en type producten de hoogste waarde- en huurgroei te realiseren zijn.

De beleggingsmarkt voor woningen kenmerkt zich momenteel als de rising market. Het rapport voorziet dat het totaalrendement voor woningen zich in 2019 op het hoogtepunt van de cyclus bevindt, om vervolgens in de jaren daarna te stabiliseren in de peaking market. Ondanks dat de lange rente gestaag oploopt, is er nog veel kapitaal in de markt aanwezig met aantrekkelijke risicopremies. Daarnaast zijn de huidige en toekomstige vraag naar woningen in de focusregio’s aanzienlijk groter dan het aanbod. Hierdoor zal het totaalrendement de komende jaren naar verwachting dubbele cijfers laten zien.

Gunstige vooruitzichten

Het zijn mooie tijden voor beleggers in vastgoed. Gedragen door een aantrekkende waardeontwikkeling in met name de woning- en de kantorenmarkt liggen de rendementen op vastgoed op een historisch hoog niveau. Ook zorgvastgoed rendeert uitstekend groeit in omvang. Gedreven door een sterk aantrekkende economische groei van (naar verwachting) 3% in 2017 en de nog steeds lage rente is de verwachting dat bijna alle markten en marktsegmenten in 2017 en 2018 opnieuw gunstige rendementen laten zien.

Een nadere specificatie van de verwachtingen kunt u nalezen in het interessante rapport dat Syntrus Achmea. jaarlijks uitbrengt. Het rapport is dit jaar voor het eerst alleen als internetpublicatie te lezen. U komt daar via deze link. In de ‘Outlook’ geeft de grootste institutionele assetmanager  de grootste van Nederland – haar driejaarsvisie weer op tal van vastgoedsegmenten. Wie dit leest, is meteen helemaal bijgepraat.