Nieuwsbrief september 2019

Groenwoningen Fonds binnenkort weer kort open

Het is de verwachting dat medio oktober de derde emissie van het Groenwoningen Fonds, na goedkeuring van het supplement op het prospectus door de AFM, kort zal worden heropend. Zoals het zich laat aanzien zullen er circa 2.600 participaties á € 5.000 worden uitgegeven.
Verder worden in de nieuwsbrief de stikstofuitspraak van de Raad van State en de laatste ontwikkelingen op de woningmarkt toegelicht, voorzien van een reactie van Credit Linked Beheer en of en hoe dit gevolgen zou kunnen hebben voor de woningfondsen.

Klik hier voor de volledige nieuwsbrief: Nieuwsbrief september 2019 Woningfondsen Credit Linked Beheer