Nieuwsbrief september 2018

Vierde emissie Huurwoningen Nederland Fonds geopend

De vierde emissie van het Huurwoningen Nederland Fonds is op 6 juli 2018 geopend. Participeren is mogelijk vanaf € 5.000,-. Het Huurwoningen Nederland Fonds is gestart in 2014 en belegt in jonge en nieuwbouw huurwoningen in Nederland. Het fonds is fiscaal transparant: er wordt geen dividend-, inkomsten-, of vennootschapsbelasting ingehouden. Sinds de start van het fonds is elk jaar 7% dividend uitgekeerd.

Nieuwsbrief september Woningfondsen Credit Linked Beheer

Viering laagste punt project Uden binnen Huurwoningen Nederland Fonds