Nieuwsbrief maart 2019

Risico’s van een belegging in het Duurzaamwoningen Fonds

Beleggen in vastgoed brengt, naast de beperkte verhandelbaarheid, risico’s met zich mee, zoals marktrisico’s,
financieringsrisico’s (inclusief renterisico) en het risico op waardevermindering.

Klik hier voor de volledige nieuwsbrief: Nieuwsbrief maart 2019 Woningenfondsen Credit Linked Beheer