Koopwoningen 2017

Minder aanbod en hogere prijzen. Het beeld van de huidige woningmarkt is tegelijkertijd het vooruitzicht voor de nabije toekomst. Deze verwachting is te lezen in de achttiende Monitor Koopwoningmarkt over het tweede kwartaal 2017.

De Monitor Koopwoningmarkt wordt samengesteld onder verantwoording van het Expertisecentrum Woningwaarde, onderdeel van de TU Delft. RTL Z baseert op deze monitor de RTL Z Huizenindex. De Monitor is opgedeeld in verschillende thema’s die van invloed zijn op de woningmarkt: de leencapaciteit van huizenkopers; het aantal en de soort aangevraagde hypotheken; het aantal transacties in woningen en het prijsverloop; de nieuwbouwmarkt en de invloed van demografie op de economie.

Nieuwbouw blijft achter

Na een stijging in het aantal verkochte nieuwbouwkoopwoningen tussen medio 2013 en medio 2015, is er de laatste twee jaar eerder sprake van een stabilisatie of dalende tendens met gemiddeld 8.500 verkochte woningen in de laatste vijf kwartalen. Het aantal nieuw aangeboden woningen ligt zelfs iets onder het niveau van 8.000 woningen per kwartaal en naast het aantal nieuw aangeboden woningen neemt ook het aantal verkochte en opgeleverde woningen sinds de laatste twee kwartalen af. De pijplijn wordt langzaam kleiner. De nieuwbouwproductie blijft dus nog steeds ver achter bij de uitbreidingsbehoefte van zo’n 15.000 koopwoningen per kwartaal.

Afnemende groei in aantal verkochte woningen

Het aantal geregistreerde verkopen in het tweede kwartaal van 2017 (ruim 42.600 woningen) ligt weliswaar 10% hoger dan in het eerste kwartaal, maar deze stijging is veel geringer dan de laatste jaren gebruikelijk was. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar is er zelfs sprake van een kleine daling van het aantal verkochte woningen. Het Kadaster registreerde bijna 58.400 transacties van woningen in dit tweede kwartaal van 2017; een stijging die past in het normale seizoenspatroon.

Koopprijsstijgingen

Minder woningaanbod leidt tot minder transacties, maar zorgt ook voor aanhoudende koopprijsstijgingen. De verkoopprijs van alle verkochte woningen komt in het tweede kwartaal van 2017 gemiddeld voor geheel Nederland 8 à 9% hoger uit dan een jaar geleden. De verkoopprijzen stijgen daarbij (veel) sneller in de Randstad en in de grotere steden dan in het ommeland.

Doorstroming

Door de aanhoudende sterke koopprijsstijging neemt vooral voor starter de betaalbaarheid van koopwoningen verder af. Zeker in combinatie met de aangescherpte financieringsvoorwaarden komt het vertrouwen in de koopwoningmarkt voor deze groep onder druk te staan. Daardoor wordt de doorstroming op de markt van bestaande koopwoningen niet alleen beperkt door gebrek aan woningaanbod aan de ‘bovenkant van de markt’, maar mogelijk ook door een gebrek aan instroom aan de ‘onderkant’.

Meer informatie

U kunt hier de kwartaalrapportage van het tweede kwartaal in 2017 en de samenvatting van het rapport downloaden. De Monitor Koopwoningmarkt is ieder kwartaal te downloaden vanaf de website van het Expertisecentrum Woningwaarde.

De RTL Z Huizenindex is gebaseerd op de Kwartaalrapportage Monitor Koopwoningmarkt, samengesteld door het OTB en gebaseerd op alle bestaande statistieken over de woningmarkt. Deze totaalindicator geeft in één oogopslag de stemming op de huizenmarkt weer. Daarmee proberen de TU Delft en RTL Z helderheid te verschaffen voor consumenten én deskundigen die  te maken hebben met een grote hoeveelheid aan deelcijfers.

CBS-Huishoudens_Nieuwbouw